Józefa Starosta Cisek mgr Józefa Starosta Cisek
 • Specjalista psychologii klinicznej
 • Psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorka Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Psychoterapeutka European Association of Psychotherapy
Andrzej Cieślik lek. med. Andrzej Cieślik
 • Lekarz
 • Specjalista psychiatrii
 • Psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Tomasz Wyrzykowski Opiekun merytoryczny kursu
psychodynamicznej psychoterapii grupowej
dr Tomasz Wyrzykowski
 • Analityk grupowy, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor i analityk treningowy IAG „Rasztów”
 • Superwizor - aplikant PTP, magister psychologii (SWPS) i archeologii (UW)
 • Przewodniczący Zarządu Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" w latach 2009-2012 i 2016-2018