Psychoterapia grupowa jest uznaną metodą leczenia zaburzeń psychicznych o ponad stuletniej historii rozwoju. Jej podstawową cechą jest wykorzystanie zjawisk i sił występujących w niewielkich grupach dla poprawy umiejętności społecznych, regulacji emocji i samooceny, wzrostu rozumienia siebie i innych, a co za tym idzie poprawy zdrowia psychicznego. Zmiana jest wynikiem sumujących się doświadczeń: udziału w pracy grupy zorientowanej na rozpoznawanie natury trudności jej uczestników, intensywnej wymiany emocjonalnej i informacji zwrotnych. Grupa jest środowiskiem tworzącym własną kulturę pracy i relacji, zaś rolą terapeuty jest by sposób jej funkcjonowania służył celom terapeutycznym. Terapeuta posiadający wiedzę o naturze grup, psychopatologii i sposobach jej leczenia oraz wyposażony w umiejętności organizowania i prowadzenia konstruktywnej grupy, pomaga tworzyć warunki optymalne do zmiany. Wszelkie problematyczne style relacyjne i trudności emocjonalne uczestników z dużym prawdopodobieństwem zostaną odtworzone w toku spotkań. Daje to okazję do ich rozpoznania i korekcji. Siła oddziaływania grupy wynika wprost ze społecznej natury gatunku ludzkiego, a właściwie każdy przejaw psychopatologii ma swój kontekst i tło relacyjno – społeczne.

O kursie:

Pomysł Kursu Psychodynamicznej Psychoterapii Grupowej zrodził się z uznania dla terapeutycznego potencjału grup. Jest też odpowiedzią na aktualną sytuację w obszarze szkoleń psychoterapeutycznych. Gruntowne programy dydaktyczne w omawianym zakresie są częścią tylko niektórych całościowych kursów psychoterapii, zaś oferta dla pozostałych profesjonalistów, którzy chcą się bliżej zapoznać z tym sposobem pracy bez studiowania „od nowa” jest skromna. Nasz kurs posiada atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny. Jest więc przeznaczony dla psychoterapeutów, którzy posiadają podstawowe wykształcenie i doświadczenie w zakresie psychoterapii i chcą zyskać wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: organizacji grup, kwalifikacji pacjentów, pracy z grupami, leczenia zaburzeń psychicznych tą metodą w różnych warunkach organizacyjnych.

Program kursu:

Kurs obejmuje 135 godzin dydaktycznych (45 min.) realizowanych w ciągu dwóch semestrów. Składa się z 9 zjazdów weekendowych (od października do czerwca). Każdy zjazd trwa 15 godzin dydaktycznych, które realizowane są w sobotę od godziny 10.00 do godziny 19.00, oraz w niedzielę od godziny 8.00 do godziny 13.00. Cały kurs obejmuje 32 godziny wykładów i 103 godziny ćwiczeń.
Planowana liczebność grupy dydaktycznej – 12 - 15 osób

Treści kursu:

Każde zajęcia składają się z części wykładowej i ćwiczeniowo – seminaryjnej. Szkolenie jest propozycją dla osób chcących zdobywać lub rozwijać wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • Budowania dynamicznej koncepcji zaburzeń bazującej na materiale z własnej praktyki klinicznej
 • Ćwiczenia formowania warunków leczenia i tworzenia oferty (czas, częstotliwość, przestrzeń, adresat – populacja pacjentów)
 • Zagadnień związanych z zespołem psychoterapeutycznym
 • Ćwiczeń konsultacji kwalifikującej
 • Ćwiczenia prowadzenia grupy – metodą symulacji pacjentów przez uczestników, bazującej na anonimizowanym materiale z praktyki klinicznej
 • Pracy terapeuty w różnych fazach procesu grupowego
 • Pracy terapeuty w grupach otwartych i zamkniętych
 • Pracy nad problematyką i psychopatologią pacjenta
 • Pracy „z procesem grupowym” i w „tu i teraz”
 • Rozpoznawania i pracy z procesami przeniesienia i przeciwprzeniesienia w warunkach grupy
 • Pracy z trudnymi sytuacjami w grupach
 • Technik w pracy z grupą
 • Pracy związanej z korzystaniem z procesu grupowego – omówienie procesu, informacje zwrotne dotyczące procesu grupy symulowanej, funkcjonowanie w roli psychoterapeuty, koterapeuty, obserwatora

Szkolenie przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym, o profilu psychologicznym, medycznym, pedagogicznym, pomocy społecznej, które ukończyły minimum 2 lata całościowego kursu psychoterapii realizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Psychologiczne. Wymagane elementarne doświadczenie w pracy z pacjentami, oraz kontakt z pacjentami wystarczający do pozyskania materiału będącego podstawą symulacji w ćwiczebnym procesie grupowym. Uczestnik winien posiadać podstawową wiedzę o psychopatologii, procesie diagnozy w psychoterapii i procesie psychoterapeutycznym.

Osoby zainteresowane będą zapraszane na spotkanie informacyjno – kwalifikacyjne.